Фотографування

За промовчанням фотографії записуються у внутрішню пам’ять.
  1. Відкрийте РК-екран і натисніть кнопку MODE щоб увімкнути індикатор (Photo).

  • Для переходу в режим фотографування можна також вибрати кнопку [MODE] на РК-екрані.

  1. Злегка натисніть кнопку PHOTO, щоб налаштувати фокус, а потім натисніть її повністю.

  • Коли фокус налаштовано належним чином, на РК-екрані з’явиться індикатор блокування AE/AF.

Пов’язані теми
Змінення розміру зображення: [Image Size]