Використання функції GPS (моделі з GPS)

Для використання функції GPS виберіть [Setup] [General Settings] [GPS Setting] [On] (налаштування за промовчанням).

Якщо реєстрація даних про місцезнаходження не потрібна

Виберіть [Setup] [General Settings] [GPS Setting] [Off].
Примітки
  • Можливо, відеокамера розпочне тріангуляцію не одразу.

  • Використовуйте функцію GPS надворі й на відкритій місцевості, оскільки радіосигнали найкраще приймаються саме в таких місцях.

  • Північ на мапі завжди відображається зверху.

Пов’язані теми
Інформація про модель відеокамери: Інформація про модель