Перевірка стану тріангуляції (для моделей із функцією GPS)

Коли одержання даних тріангуляції неможливе, відеокамера відображає стан прийому сигналу GPS.
  1. Торкніться на екрані [Your Location].

A: супутникова мапа
B: піктограми супутників
C: індикатор тріангуляції
D: інформація про попередньо отримане місцезнаходження

Інформація щодо супутникової мапи та індикатора тріангуляції

У центрі супутникової мапи знаходиться поточне місцезнаходження. Піктограми супутників () на супутниковій мапі вказують напрямок (північ/південь/схід/захід) розташування супутників.
Якщо відеокамері вдалося виконати тріангуляцію місцезнаходження, індикатор тріангуляції змінює колір на зелений.

Як користуватися піктограмами супутників/індикатором тріангуляції GPS

Колір піктограм супутників та індикатора тріангуляції GPS змінюється відповідно до поточного стану тріангуляції.


Піктограми супутників GPS/індикатор тріангуляції
Положення
/ (чорний)
Сигнал відсутній, але дані про орбіти супутників доступні.
/ (сірий)
Отримано частину даних про орбіти супутників.
/ (коричневий)
Отримано приблизно половину даних про орбіти супутників.
/ (вохряний)
Отримано більшу частину даних про орбіти супутників.
/ (зелений)
Тріангуляцію завершено, дані супутника використовуються.

Якщо не вдається отримати дані про поточне місцезнаходження

З'являється екран, який дозволяє знову виконати тріангуляцію. У такому випадку виконайте інструкції, що з'являться на РК-екрані.
Пов’язані теми
Інформація про модель відеокамери: Інформація про модель