Поради щодо поліпшення прийому (для моделей із функцією GPS)

  • Поверніть РК-панель так, щоб спрямувати антену GPS догори. Не закривайте рукою антену GPS.

  • Оберіть в меню пункт [Your Location], щоб скористуватися режимом пріоритету тріангуляції.

  • Використовуйте допоміжні дані GPS Якщо імпортувати допоміжні дані GPS з комп’ютера у відеокамеру за допомогою вбудованої програми «PlayMemories Home», це може скоротити час, потрібний відеокамері для отримання інформації про місцезнаходження. З'єднайте відеокамеру з комп'ютером, підключеним до Інтернету. Допоміжні дані GPS будуть оновлені автоматично.

Примітки
  • У наведених нижче ситуаціях поточне місцезнаходження, зазначене на мапі відеокамери, може відрізнятися від фактичного місцезнаходження. Похибка може дорівнювати декільком сотням метрів.

  • Коли відеокамера отримує сигнали GPS, відбиті від оточуючих будівель.

  • Коли сигнал GPS занадто слабий

  • Допоміжні дані GPS можуть не працювати в таких випадках:

  • якщо допоміжні дані GPS не оновлювалися впродовж понад 30 днів;

  • якщо дату й час на відеокамері встановлено неправильно;

  • якщо відеокамеру перевезено на велику відстань.

Пов’язані теми
Інформація про модель відеокамери: Інформація про модель
Місця або ситуації, у яких радіосигнали не приймаються: Інформація про функцію GPS (для моделей із функцією GPS)