Захоплювання фотографії з відеозапису

Можна захоплювати зображення з відеофайлів, записаних відеокамерою.
  1. Виберіть піктограму [Photo Capture], яка відображається на екрані відтворення відео.

  1. За допомогою / виберіть місце, у якому потрібно захопити фотографію, а потім виберіть .

A: повернення до початку вибраного відеозапису
B: точніше визначення місця захоплювання

Нижче вказано розміри зображення, що встановлюються відповідно до рівня якості записаного зображення.
  • Висока чіткість зображень (HD) або MP4: 2,1 M (16:9)

  • Широкий формат (16:9) зі стандартною чіткістю зображення (STD): 0,2 M (16:9)

  • Формат 4:3 зі стандартною чіткістю зображення (STD): VGA (0,3 M) (4:3)

Примітки
  • Захоплені зображення неможливо зберегти на картку пам’яті (моделі без функції USB-входу).

Дата й час записування захоплених кадрів

  • Дата й час записування захоплених кадрів не відрізнятимуться від дати й часу записування відео.

  • Якщо відеозапис, з якого захоплено кадр, не містить коду даних, то датою й часом записування фотографії стають дата й час захоплювання кадру з відеозапису.

Пов’язані теми
Інформація про модель відеокамери: Інформація про модель