Використання проектора для комп’ютера або смартфона

За допомогою вбудованого проектора можна проеціювати зображення з комп’ютера або смартфона.
: потік сигналів
  1. Підключіть роз’єм PROJECTOR IN відеокамери до вихідного роз’єму HDMI іншого пристрою за допомогою кабелю HDMI (додається).

  1. Спрямуйте об’єктив проектора на поверхню, наприклад стіну, а потім натисніть PROJECTOR.

  1. Виберіть на РК-екрані [Image from External Device].

  1. Виберіть на РК-екрані [Project].

  • Цей екран з’являється під час першого використання вбудованого проектора після ввімкнення відеокамери.

  1. Налаштуйте фокус зображення, що проеціюється, за допомогою важільця PROJECTOR FOCUS.

  • Проекція зображення збільшується зі збільшенням відстані між відеокамерою та відбивною поверхнею.

  • Рекомендовано розміщувати відеокамеру на відстані понад 0,5 м (приблизна відстань) від поверхні, на яку проеціюватимуться зображення.

Примітки
  • Якщо роз’єм підключеного пристрою несумісний із кабелем HDMI (додається), скористайтеся штепселем HDMI (продається окремо).

  • Під час проеціювання зображень можна працювати тільки з важільцем PROJECTOR FOCUS.

Пов’язані теми