Зручне збереження зображень на зовнішньому пристрої

Відео та фотографії можна зберігати на зовнішньому пристрої (пристрої збереження USB), як-от зовнішньому жорсткому диску. Після збереження зображень на зовнішньому пристрої стають доступні наведені нижче функції.
 • Відеокамеру можна підключити до зовнішнього носія та відтворювати зображення, які містяться на зовнішньому носії.

 • Можна приєднати зовнішній носій до комп’ютера й імпортувати зображення на комп’ютер за допомогою вбудованої програми «PlayMemories Home».

Примітки
 • Щоб виконати цю операцію, потрібен кабель-перехідник USB VMC-UAM2 (продається окремо).

 • Підключіть адаптер змінного струму та шнур живлення до роз’єму DC IN відеокамери та електричної розетки.

 • Перегляньте посібник з експлуатації, що постачається із зовнішнім пристроєм.

 1. Підключіть відеокамеру до зовнішнього пристрою за допомогою кабелю-перехідника USB (продається окремо).

A: USB кабель-перехідник VMC-UAM2 (продається окремо)
 • Не від’єднуйте кабель USB, поки на РК-екрані відображається повідомлення [Preparing image database file. Please wait.].

 • Якщо на екрані відеокамери відображається повідомлення [Repair Img. DB F.], виберіть .

 1. Виберіть [Copy.] на екрані відеокамери.

 • На цьому етапі можна зберегти на приєднаному зовнішньому пристрої відео та фотографії, які збережено на носієві пам’яті, і які ще не збережено на зовнішньому пристрої.

 • Ця функція доступна тільки за наявності у відеокамері нещодавно записаних зображень.

 • Щоб відключити зовнішній пристрій, виберіть , коли відеокамера перебуває в режимі очікування відтворення (відображається екран перегляду події або індексу за подією).

Видалення зображень із зовнішнього пристрою

 1. На описаному вище кроці 2 виберіть [Play without copying.].

 1. Виберіть [Edit/Copy] [Delete], а потім виконайте інструкції, що з’являться на РК-екрані, щоб видалити зображення.

Примітки
 • Використання зовнішніх пристроїв із функцією кодування може бути неможливим.

 • Відеокамера підтримує файлову систему FAT. Якщо носій зовнішнього пристрою відформатовано у файловій системі NTFS тощо, перед використанням відформатуйте зовнішній пристрій за допомогою відеокамери. Коли зовнішній пристрій підключено до відеокамери, з’являється екран форматування. Перед форматуванням переконайтеся, що на зовнішньому пристрої не збережено жодних важливих даних, оскільки під час форматування дані видаляються.

 • Належна робота не гарантується з усіма пристроями, які відповідають вимогам до роботи.

 • Докладніші відомості про доступні зовнішні пристрої можна переглянути на веб-сайті служби підтримки Sony для відповідної країни/регіону.

 • Далі вказано кількість сюжетів, які можна зберегти на зовнішньому пристрої. Та навіть за наявності вільного місця на зовнішньому пристрої неможливо записувати сюжети з перевищенням наведених далі обмежень.

 • Відеозаписи високої чіткості (HD): макс. 3999

 • Відеозаписи стандартної чіткості (STD): макс. 9999

 • Відеозаписи та фотографії у форматі MP4: макс. 40000 (для відеозаписів і фотографій у форматі MP4)

 • Якщо відеокамера не розпізнає зовнішній пристрій, спробуйте виконати такі дії:

 • повторно підключіть кабель-перехідник USB до відеокамери;

 • якщо зовнішній пристрій має шнур живлення зі змінним струмом, підключіть його до електричної розетки.

 • Залежно від типу записаних зображень кількість сюжетів може бути менша.

 • Копіювати зображення із зовнішнього пристрою на внутрішній носій запису відеокамери неможливо.