Send to Computer

На комп’ютері можна зберігати відеозаписи та фотографії.
 1. Інсталюйте на комп’ютер програмне забезпечення.

Для ОС Windows: PlayMemories Home
Для ОС Mac: Wireless Auto Import

 • Під час першого підключення відеокамери до комп’ютера після інсталяції програмного забезпечення встановіть на відеокамері для параметра [USB Connect Setting] значення [Auto] або [MTP], а потім підключіть відеокамеру до комп’ютера за допомогою вбудованого кабелю USB.

 • Якщо програму «PlayMemories Home» вже інстальовано на комп’ютер, оновіть програмне забезпечення до найновішої версії.

 1. Підключіть відеокамеру до точки доступу безпроводової мережі.

 • Якщо точка доступу підтримує командну кнопку WPS, див. розділ «WPS Push». [Додатково]

 • Налаштування для кроків 1 і 2 необхідні лише під час першого підключення.

 1. Щоб увійти в режим відтворення, натисніть на відеокамері кнопку .

 1. На РК-екрані відеокамери виберіть пункт [Edit/Copy] [Send to Computer].


 • Зображення буде автоматично перенесено та збережено на комп’ютері.

 • Переносяться лише нещодавно записані зображення.

Примітки
 • Щоб виконати команду [Send to Computer], необхідно ввімкнути комп’ютер.

 • Залежно від параметрів програми на комп’ютері, відеокамера може автоматично вимкнутися після збереження зображень.

 • Якщо потрібно імпортувати зображення, записані на картці пам’яті, вставте картку пам’яті у відеокамеру та виберіть її у пункті [Media Select].

 • Імпортування відеозаписів і фотографій може зайняти деякий час.