Access point settings

Точку доступу можна зареєструвати вручну.
  1. Виберіть пункт [Setup] [Connection] [Access point settings].

  1. Виберіть точку доступу, яку потрібно зареєструвати.


  • Якщо необхідно ввести й зареєструвати PIN-код WPS, виберіть пункт [Manual setting] [WPS PIN]. Протягом 2 хвилин введіть для точки доступу PIN-код, який відображається на екрані відеокамери.

  • Якщо потрібна точка доступу не відображається, виберіть пункт [Manual setting] [Manual regist.], введіть ідентифікатор SSID точки доступу та виберіть тип шифрування.

  1. Введіть пароль і виберіть пункт [Next] [Register].


  • Для точок доступу без піктограми не потрібно вводити пароль.

Використання клавіатури

Коли необхідно ввести текст, на екрані відображається клавіатура.


Назви екрана
Функції
Типи знаків перемикання
Щоразу під час торкання клавіші тип знаків, які необхідно ввести, можна перемикати між літерами, цифрами та символами.
Клавіатура
Щоразу під час торкання клавіші знак, який відображається, змінюється доступними знаками.
Наприклад: Якщо необхідно ввести «абд»
Виберіть клавішу , торкаючись її один раз, щоб відобразити «а» торкніться , щоб пересунути курсор (5) виберіть клавішу , торкаючись її двічі, щоб відобразити «б» виберіть клавішу , торкаючись її один раз, щоб відобразити «д».
Пробіл
Вводить пробіл.
Поле введення
Відображає введені знаки. Якщо здійснюється спроба ввести більше знаків, ніж дозволено, на екрані відображається піктограма .
Перенесення курсору
Переносить курсор у полі введення праворуч або ліворуч.
Видалити
Видаляє знак, який стоїть перед курсором.
Перемикає для наступного знаку велику або малу літеру.
Введення
Завершує введення.

  • Щоб скасувати введення тексту, виберіть клавішу .

Інші пункти налаштування

Залежно від стану або методу налаштування точки доступу, може бути більше пунктів налаштування.

Пункти налаштування
Функції
WPS PIN
Відображає PIN-код, який потрібно ввести в підключеному пристрої.
IP address setting
Вибирає значення [Auto] або [Manual setting].
IP address
Якщо IP-адреса вводиться вручну, введіть фіксовану адресу.
Subnet mask/Default gateway
Якщо для параметра [IP address setting] встановлено значення [Manual setting], введіть IP-адресу відповідно до середовища мережі.
Priority Connection
Вибирає значення [On] або [Off].

Примітки
  • Щоб для зареєстрованої точки доступу встановити пріоритет, установіть для параметра [Priority Connection] значення [On].