SSID/PW Reset

Ідентифікатор SSID/пароль відеокамери для команд [Send to Smartphone] і [Ctrl with Smartphone] використовується також для пристрою, який має дозвіл для підключення. Якщо необхідно змінити пристрій, який має дозвіл для підключення до відеокамери, скиньте ідентифікатор SSID/пароль, виконуючи наведені нижче дії.
  1. Виберіть [Setup] [Connection] [SSID/PW Reset] .

Примітки
  • Після скидання ідентифікатора SSID/пароля необхідно знову налаштувати смартфон.