Movie

Можна обрати режим записування відео.
  1. [Shooting Mode] [Movie].