Smth Slw REC (Плавне сповільнене записування)

Відеокамера записує сцену зі швидкими рухами тривалістю приблизно 3 секунди як відео у сповільненому режимі тривалістю приблизно 12 секунд.
  1. [Shooting Mode] [Smth Slw REC].

  1. Натисніть кнопку START/STOP.

По завершенні записування повідомлення [Recording...] зникає.

Зміна моменту, коли відеокамера починає записування

Торкніть []/[], щоб виконати налаштування.
  • [3sec After] (значення за промовчанням)

Відеокамера записує фрагмент тривалістю приблизно 3 секунди після натиснення кнопки START/STOP.
  • [3sec Before]

Відеокамера записує фрагмент тривалістю приблизно 3 секунди перед натисненням кнопки START/STOP.
Примітки
  • Записування звуку неможливе.

  • Якість зображення дещо нижча, ніж у нормальному режимі записування.

  • Параметр [REC Mode] автоматично набуватиме значення [Standard ].