Spot Meter/Fcs (Точкове вимірювання експозиції/фокусування)

Налаштування експозиції та фокусування для обраного об’єкта може виконуватись автоматично.
  1. [Camera/Mic] [Manual Settings] [Spot Meter/Fcs].

  1. Торкніться об’єкта, для якого потрібно налаштувати експозицію і фокус.

  • Щоб налаштувати яскравість і фокус автоматично, торкніться [Auto].

Примітки
  • Параметри [Exposure] і [Focus] автоматично встановлюються на [Manual].