Spot Meter (Гнучке точкове вимірювання експозиції)

Налаштування експозиції для обраного об’єкта може виконуватись автоматично. Цією функцією зручно користуватися в умовах різкої контрастності між об’єктом і тлом, наприклад під час зйомки об’єктів на сцені, освітлених прожекторами.
  1. [Camera/Mic] [Manual Settings] [Spot Meter].

  1. Торкніться об’єкта, для якого потрібно налаштувати експозицію.

  • Щоб повернутися в режим автоматичного експонування, торкніться [Auto].

Примітки
  • Параметр [Exposure] автоматично встановлюється на [Manual].