Spot Focus

Налаштування фокусування для обраного об’єкта може виконуватись автоматично.
  1. [Camera/Mic] [Manual Settings] [Spot Focus].

  1. Торкніться об’єкта, для якого потрібно налаштувати фокус.

  • Щоб налаштувати фокус в автоматичному режимі, торкніться [Auto].

Примітки
  • Параметр [Focus] автоматично встановлюється на [Manual].