IRIS

Знімання зображень можна виконувати в режимі пріоритету діафрагми. Налаштування діафрагми змінює глибину різкості. Шляхом змінення значення діафрагми можна отримати потрібний тип фотографії – чіткий об'єкт із розмитим тлом або чітке все зображення.
  1. [Camera/Mic] [Manual Settings] [IRIS].

  1. Виберіть потрібний елемент.


Auto
Діафрагма налаштовується автоматично.

Manual
Налаштування діафрагми вручну: виберіть , щоб зробити чітким усе зображення (збільшення діафрагмового числа), або , щоб отримати чіткий об'єкт із розмитим тлом (зменшення діафрагмового числа).

Змінення атмосфери зображення за допомогою параметра діафрагми

Менше значення F-числа (ширший отвір діафрагми) звужує глибину різкості. Більше значення F-числа (вужчий отвір діафрагми) розширює глибину різкості. Відкрийте діафрагму, щоб отримати розмитий фон зображення, або закрийте діафрагму, щоб отримати цілком різке зображення.
Примітки
  • Навіть якщо відкрити діафрагму ширше (менше F-число) ніж F3,4, посунувши важілець трансфокатора в бік W (ширококутна зйомка), діафрагму буде повернуто до значення F3,4, якщо перемістити важілець трансфокатора в бік T (довгофокусна зйомка).