AE Shift

Можна налаштувати експозицію за результатами автоматичного вимірювання експозиції.
  1. [Camera/Mic] [Manual Settings] [AE Shift].

  1. Виберіть потрібний елемент.


Off
Експозиція налаштовується автоматично.

On (Налаштоване значення та EV)
Зсув автоматично визначеної експозиції: у бік , коли об'єкт світлий чи тло яскраве, або в бік , коли об'єкт темний або бракує світла.