Fader

Можна записати перехідний ефект, додавши вказані нижче ефекти до інтервалу між сюжетами.
Оберіть потрібний ефект у режимі [STBY] (для плавної появи) або [REC] (для плавного зникнення).
  1. [Camera/Mic] [Camera Settings] [Fader].

  1. Виберіть потрібний елемент.


Off
Ефект не застосовується.

White Fader ()
Плавна поява/зникнення з ефектом вибілення.
Зникнення Поява

Black Fader ()
Плавна поява/зникнення з ефектом потемніння.
Зображення, записані з ефектом [Black Fader], можуть виглядати темними на індексному екрані.
Зникнення Поява

Примітки
  • Натиснення кнопки START/STOP скасовує налаштування.