Tele Macro

Забезпечує розмивання тла, завдяки чому об’єкт стає виразнішим. Цей режим корисний для зйомки малих об’єктів, наприклад квітів або комах.
  1. [Camera/Mic] [Camera Settings] [Tele Macro].

  1. Виберіть потрібний елемент.


Off
Скасовується режим Tele Macro. (Режим Tele Macro також скасовується переведенням важільця трансфокатора в бік W.)

On ()
Трансфокатор автоматично зміщується на верхню межу в напрямку T (довгофокусна зйомка), забезпечуючи зйомку близьких об’єктів на відстані 32 см.

Примітки
  • Під час зйомки віддаленого об’єкта фокусування може виявитися складним і тривати деякий час.

  • Якщо фокусування в автоматичному режимі ускладнене, налаштуйте фокус вручну.

Пов’язані теми