Digital Zoom

Можна обрати максимальний рівень збільшення. Зауважте, що за використання цифрового збільшення якість зображення погіршується.
  1. [Camera/Mic] [Camera Settings] [Digital Zoom].


Off
Використання цифрового збільшення неможливе.

120
Здійснюється цифрове збільшення кратністю до 120.
A: область масштабування з’являється після вибору пункту [120].