Auto Back Light

Відеокамера виконує автоматичне налаштування експозиції для об’єктів, освітлених ззаду.
  1. [Camera/Mic] [Camera Settings] [Auto Back Light].

  1. Виберіть потрібний елемент.


On
Для об’єктів, освітлених ззаду, експозиція налаштовується автоматично.

Off
Налаштування експозиції для об’єктів, освітлених ззаду, не виконується.