Smile Sensitivity

Визначає чутливість розпізнавання усмішок за використання функції Smile Shutter.
  1. [Camera/Mic] [Face] [Smile Sensitivity].

  1. Виберіть потрібний елемент.Big Smile
Розпізнавання тільки виразних усмішок.
Normal Smile
Розпізнавання звичайних усмішок.

Slight Smile
Розпізнавання навіть легких усмішок.