Blt-in Zoom Mic

Можна записувати відео з виразним звуком, що відповідатиме рівню масштабування.
  1. [Camera/Mic] [Microphone] [Blt-in Zoom Mic].

  1. Виберіть потрібний елемент.


Off
Мікрофон записує звук незалежно від рівня масштабування.

On ()
Мікрофон записує звук відповідно до рівня масштабування.

Примітки
  • Якщо для параметра [Audio Rec Level] встановити значення [Manual], для пункту [Blt-in Zoom Mic] автоматично встановлюється значення [Off].