Audio Rec Level

Можна налаштувати рівень запису звуку.
  1. [Camera/Mic] [Microphone] [Audio Rec Level].

  1. Виберіть потрібний елемент.


Auto
Рівень запису звуку налаштовується автоматично.

Manual ()
Налаштуйте рівень запису звуку за допомогою кнопок для збільшення рівня запису та для його зменшення.

Примітки
  • Налаштування скидаються щоразу під час переключення між режимами [Auto] і [Manual].

  • Якщо для параметра [Audio Rec Level] встановлено значення [Manual], для наведених нижче параметрів установлюється значення [Off].

  • [Closer Voice]

  • [Blt-in Zoom Mic]

  • Під час роботи рекомендовано вдягати навушники для перевірки рівня запису звуку.

  • Під час запису безперервного гучного звуку можна записати більш правдоподібний звук, вибравши заздалегідь низький рівень запису.

  • Обмежувач завжди активний незалежно від значення параметра рівня запису.

  • Під час використання спеціалізованого мікрофона, під’єднаного за допомогою багатоінтерфейсного роз’єму, параметри рівня запису будуть недійсними, тому налаштувати його не вдасться.