Media Select

Можна обрати носій запису, на якому зберігатимуться зображення.
  1. [Setup] [Media Settings] [Media Select].

  1. Виберіть потрібний носій запису.