File Number

Можна вибрати спосіб нумерації файлів фотографій/відеозаписів у форматі MP4.
  1. [Setup] [Media Settings] [File Number].

  1. Виберіть потрібний елемент.


Series
Номери файлів призначаються фотографіям/відеозаписам у форматі MP4 в порядку зростання.
Номер файлу збільшується кожного разу після запису фотографії/відеозапису у форматі MP4. Нумерація файлів у порядку зростання продовжується навіть після заміни картки па’яті.

Reset
Номери файлів призначаються в порядку зростання, починаючи з найбільшого номера, наявного на носії.
У випадку замінення картки пам’яті номери файлів призначаються для кожної картки окремо.