Empty Music (HDR-PJ790/ PJ790V)

Можна видалити всі музичні файли, що містяться у відеокамері.
  1. [Setup] [Playback Settings] [Empty Music].

  1. Оберіть [OK] або [Cancel].

Примітки
  • Якщо видалити музичні файли за допомогою [Empty Music], будуть також видалені музичні дані, записані до відеокамери під час її виготовлення на заводі.