USB Connect

Виберіть цей елемент, якщо на РК-екрані не з’являється позначка про USB-зв’язок навіть після підключення відеокамери до зовнішнього пристрою за допомогою кабелю USB.
  1. [Setup] [Connection] [USB Connect].