LCD Brightness

Можна налаштувати яскравість РК-екрана.
  1. [Setup] [General Settings] [LCD Brightness ].

  1. Виберіть потрібний елемент.


Normal
Звичайне налаштування (звичайна яскравість).

Bright
Виберіть це налаштування, якщо РК-екран недостатньо яскравий.
Налаштування цього параметра ніяк не впливає на записування зображень.