GPS Setting (HDR-PJ780VE/ PJ790V/ PJ790VE)

Можна обрати – буде чи не буде відеокамера приймати сигнали GPS.
  1. [Setup] [General Settings] [GPS Setting].

  1. Виберіть потрібний елемент.


On
Сигнали GPS приймаються.
Дані про місцезнаходження не записуватимуться, доки тріангуляцію не буде успішно виконано.

Off
Сигнали GPS не приймаються.
Дані про місцезнаходження, які було записано раніше, стануть недійсними.