REC Lamp

Можна заборонити ввімкнення індикатора записування, який знаходиться в передній частині відеокамери.
  1. [Setup] [General Settings] [REC Lamp].

  1. Виберіть потрібний елемент.


On
Індикатор записування засвічується.

Off
Індикатор записування не засвічується.