Remote Ctrl

  1. [Setup] [General Settings] [Remote Ctrl].

  1. Виберіть потрібний елемент.


On
Виберіть це значення для використання безпроводового пульта дистанційного керування, що додається.

Off
Виберіть це значення, якщо безпроводовий пульт дистанційного керування, що додається, не використовується.

Пов’язані теми