24p Mode (HDR-PJ780E/ PJ780VE/ PJ790E/ PJ790VE)

Можна записувати відео у режимі 24p, змінивши формат сигналу.
  1. [Setup] [General Settings] [24p Mode] [OK].

Якщо потрібно повернути систему в режим 50i, натисніть кнопку [OK] на екрані [Cancel 24p Mode].
Примітки
  • Відеокамера перезавантажується щоразу під час змінення налаштувань.

  • Під час змінення налаштувань необхідно відформатувати носій запису.

  • У разі вибору режиму [24p Mode] обмежуються наведені нижче параметри.

  • Формат запису відео обмежується до AVCHD 24p (FX, FH).

  • Залежно від під’єднаного телевізора нормальне відтворення зображень може бути неможливим, оскільки відеосигнал із відеокамери виводиться у форматі NTSC.

  • Параметри [//Setting] і [Frame Rate] встановити неможливо.