Calibration

Скористайтеся цією функцією, якщо кнопки на сенсорній панелі не працюють належним чином.
Під час використання відеокамери рекомендовано підключити її до електричної розетки за допомогою адаптера змінного струму, що додається.
  1. [Setup] [General Settings] [Calibration].

  1. Торкніться позначки «» на екрані кутком картки пам’яті або подібним предметом 3 рази.

Щоб скасувати калібрування, торкніться [Cancel].
Примітки
  • Якщо було натиснуто неправильну точку, знову розпочніть калібрування.

  • Не використовуйте для калібрування предмети з гострим кінчиком. Вони можуть пошкодити РК-екран.

  • Не можна виконувати калібрування РК-екрана, якщо його обернено, або РК-панель закрито екраном назовні.