Battery Info

Можна перевірити орієнтовний залишковий заряду акумулятора.
  1. [Setup] [General Settings] [Battery Info].

З’явиться інформація про стан акумулятора.