Date & Time Setting

  1. [Setup] [Clock Settings] [Date & Time Setting].

  1. Виберіть потрібний елемент ([Date & Time Format], [Summer Time] або [Date & Time]).


Date & Time Format
Можна обрати один із 4 типів формату дати й часу.

Summer Time
Це налаштування можна змінити, не зупиняючи годинник.
Off
Літній час не встановлюється.

On
Літній час установлюється. Годинник налаштовується на переведення часу на 1 годину вперед.


Date & Time
Годинник можна налаштувати.