Area Setting

Можна врахувати часову різницю, не зупиняючи годинник. Використовуючи відеокамеру в інших часових поясах, виберіть свій регіон перебування.
  1. [Setup] [Clock Settings] [Area Setting].

  1. Виберіть потрібний елемент.

Для моделей без функції GPS

Home
Оберіть цей параметр, якщо ви користуватиметеся відеокамерою в місці проживання.

Destination ()
Оберіть цей параметр, якщо ви користуватиметеся відеокамерою з іншим налаштуванням часового поясу.


Для моделей із функцією GPS
Установіть часовий пояс.
Пов’язані теми
Інформація про модель відеокамери: Інформація про модель