Auto Clock ADJ (HDR-PJ780VE/ PJ790V/ PJ790VE)

Відеокамера може автоматично підтримувати точний час, одержуючи дані про час від системи GPS.
  1. [Setup] [Clock Settings] [Auto Clock ADJ ].

  1. Виберіть потрібний елемент.


On
Автоматична підтримка точного часу.

Off
Скасування автоматичної підтримки точного часу за допомогою системи GPS.

Примітки
  • Дата й час мають бути встановлені у відеокамері до початку її фактичного використання. [Додатково]

  • Навіть за активованої функції [Auto Clock ADJ ] допускаються розбіжності у часі в декілька секунд.

  • Ця функція автоматично налаштовує годинник, коли за увімкненого живлення відеокамера отримує сигнали GPS та успішно виконає тріангуляцію. Після налаштування годинника його подальше налаштування відбувається під час наступного увімкнення відеокамери.

  • Вірне налаштування годинника в автоматичному режимі за допомогою системи GPS може бути неможливим, залежно від вибраних у відеокамері країни або часового поясу. У такому разі встановіть параметр [Auto Clock ADJ ] на [Off].