Інформація про функцію GPS (для моделей із функцією GPS)

Система GPS (Global Positioning System) – це система, яка визначає географічне положення об'єктів за допомогою точного навігаційного обладнання космічних супутників США. Ця система дозволяє точно визначити місцезнаходження об'єкта на планеті. Супутники, які працюють у рамках системи GPS, обертаються по 6 орбітах на висоті 20000 км над Землею. Функціонування системи GPS забезпечують щонайменше 24 супутники GPS. Приймач GPS отримує радіосигнали із супутників та обчислює своє поточне місцезнаходження з урахуванням орбітальних даних (альманах) та часу розповсюдження сигналів тощо.
Процес визначення місцезнаходження називається «тріангуляцією». Отримуючи сигнали щонайменше від 3 супутників, приймач GPS визначає широту й довготу свого місцезнаходження.
 • Безперервна зміна розташування супутників системи GPS може обумовити довшу затримку до визначення координат місцезнаходження, а також зовсім унеможливити визначення місцезнаходження приймачем, що залежить від місця й часу використання відеокамери.

 • «GPS» є системою, яка забезпечує визначення географічного положення об'єкта шляхом тріангуляції радіосигналів, які надходять із супутників системи GPS. Уникайте використання функції GPS на відеокамері в місцях, де має місце відбиття або блокування радіосигналів, наприклад у затінених місцях, оточених високими спорудами або деревами тощо. Використовуйте відеокамеру на місцевості під відкритим небом.

 • Реєстрація даних про місцезнаходження в певних місцях або за умов недосяжності відеокамери для радіосигналів, які надходять із супутників системи GPS, може бути неможливою за наведених нижче умов.

 • У тунелях, приміщеннях або в тіні споруд і будівель.

 • Між високими будівлями або на вузьких вулицях в оточенні будинків.

 • У зонах, розташованих під землею, оточених густими заростями дерев, під надземними мостами або в зонах генерування магнітних полів, наприклад поблизу ліній високої напруги.

 • Біля обладнання, яке генерує радіосигнали в тому ж частотному діапазоні, що й відеокамера: поблизу мобільних телефонів, які працюють у діапазоні 1,5 ГГц тощо.

 • Якщо зображення, записані зі значенням параметра [GPS Setting], для якого встановлено значення [On], інформація про місцезнаходження може випадково стати відомою іншим. Для уникнення такої проблеми установіть для [GPS Setting] значення [Off].

Про помилки тріангуляції

 • Зміна власного положення відразу після ввімкнення відеокамери може збільшити тривалість затримки до початку тріангуляції порівняно з тривалістю затримки за умов перебування на одному місці.

 • Помилка, спричинена положенням супутників системи GPS
  Відеокамера автоматично виконує тріангуляцію поточного місцезнаходження в разі отримання радіосигналів щонайменше із 3 супутників системи GPS. Похибка тріангуляції, яка допускається супутниками системи GPS, складає приблизно 10 м. Певні властивості оточуючого середовища можуть обумовити збільшення похибки тріангуляції. У такому разі фактичне місцезнаходження користувача не співпадатиме з його місцезнаходженням, позначеним на мапі та визначеним з урахуванням даних, отриманих із системи GPS. Окрім того, функціонування супутників системи GPS контролюється Міністерством оборони США, тож точність визначення координат може бути навмисно викривлено.

 • Помилка під час процесу тріангуляції
  Під час тріангуляції відеокамера періодично отримує дані про місцезнаходження. Існує незначна розбіжність у часі між отриманням інформації про місцезнаходження та записуванням цієї інформації на зображення, тож фактичне місце записування може дещо відрізнятися від позначеного на карті місцезнаходження на основі даних системи GPS.

Про обмеження щодо використання системи GPS

 • Користуйтеся системою GPS відповідно до обставин і законодавства, що діє у країні/регіоні використання відеокамери.

Про картографічні дані

 • Відеокамера містить картографічні дані (мапи) зазначених нижче країн і регіонів. Європа, Японія, Північна Америка, Океанія тощо.

 • Інтегровані мапи функціонують на базі технологій таких компаній: мапа Японії – Zenrin Co., Ltd., усі інші – NAVTEQ.

 • Актуальність картографічних даних, інтегрованих у відеокамеру, відповідає даті видання цього посібника.

 • Мапи GPS відображаються у двовимірному графічному режимі за виключенням декількох орієнтирів на мапі Японії, представлених тривимірними графічними об'єктами.

 • Північ на мапі завжди відображається зверху.

 • Змінити мову інтерфейсу мап неможливо.

 • Дані мап не підлягають оновленню.

 • Масштаб мапи складає 25 м до 6000 км.

Про систему географічних координат

 • Використовується система географічних координат «WGS-84».

Про авторське право

 • Картографічні дані, інтегровані у відеокамеру, захищені положеннями про авторські права. Несанкціоноване копіювання або використання картографічних даних іншим чином може суперечити законам про авторські права.

Про функцію навігації

 • Функція навігації, яка використовує систему GPS, у відеокамері не передбачена.

Пов’язані теми
Інформація про модель відеокамери: Інформація про модель