Про торговельні марки

 • «Handycam» і є зареєстрованими торговельними марками Sony Corporation.

 • «AVCHD», логотип «AVCHD», «AVCHD Progressive» і логотип «AVCHD Progressive» є торговельними марками Panasonic Corporation і Sony Corporation.

 • «Memory Stick», «», «Memory Stick Duo», «», «Memory Stick PRO Duo», «», «Memory Stick PRO-HG Duo», «», «Memory Stick XC-HG Duo», «», «MagicGate», «», «MagicGate Memory Stick» і «MagicGate Memory Stick Duo» є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками Sony Corporation.

 • «InfoLITHIUM» є торговельною маркою Sony Corporation.

 • «x.v.Color» і «x.v.Colour» є торговельними марками Sony Corporation.

 • «BIONZ» є торговельною маркою Sony Corporation.

 • є зареєстрованою торговельною маркою Sony Corporation.

 • «BRAVIA» є торговельною маркою Sony Corporation.

 • Blu-ray Disc і Blu-ray є торговельними марками Blu-ray Disc Association.

 • Dolby і символ double-D є торговельними марками Dolby Laboratories.

 • Терміни HDMI і HDMI High-Definition Multimedia Interface, логотип HDMI є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками HDMI Licensing LLC у США та інших країнах.

 • Microsoft, Windows, Windows Vista і DirectX є зареєстрованими торговельними марками або торговельними марками Microsoft Corporation у США та/або в інших країнах.

 • Mac, Mac OS і App Store є зареєстрованими торговельними марками Apple Inc..

 • Intel, Intel Core і Pentium є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками Intel Corporation або її філіалів у США та інших країнах.

 • «» і «PlayStation» є зареєстрованими торговельними марками Sony Computer Entertainment Inc.

 • NAVTEQ та логотип NAVTEQ Maps є торговельними марками компанії NAVTEQ у США та інших країнах.

 • Логотип SDXC є торговельною маркою SD-3C, LLC.

 • MultiMediaCard є торговельною маркою Асоціації MultiMediaCard.

 • Facebook і логотип «f» є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками Facebook, Inc..

 • YouTube і логотип YouTube є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками Google Inc..

 • Android і Google Play є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками Google Inc..

 • iOS є зареєстрованою торговельною маркою або торговельною маркою Cisco Systems, Inc. і/або її філіалами в США та деяких інших країнах.

 • Wi-Fi, логотип Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP, Wi-Fi Direct, WPA і WPA2 зареєстрованими торговельними марками Wi-Fi Alliance.


Усі інші згадані назви виробів можуть бути торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками відповідних компаній. Крім того, у цьому посібнику символи та використовуються не в кожному випадку.