Примітки щодо ліцензії

БУДЬ-ЯКЕ ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ПРОДУКТУ, ОКРІМ ОСОБИСТОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОЖИВАЧЕМ, У БУДЬ-ЯКИЙ СПОСІБ, ЩО ВІДПОВІДАЄ СТАНДАРТУ КОДУВАННЯ ВІДЕОДАНИХ MPEG-2 ДЛЯ ЗАПАКОВАНИХ НОСІЇВ, КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНЕ БЕЗ ЛІЦЕНЗІЇ ВІДПОВІДНО ДО ЗАСТОСОВНИХ ПАТЕНТІВ ІЗ НАБОРУ ПАТЕНТІВ НА MPEG-2, І ЦЮ ЛІЦЕНЗІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ ЗА АДРЕСОЮ MPEG LA, L.L.C., 6312 S. FIDDLER’S GREEN CIRCLE, SUITE 400E, GREENWOOD VILLAGE, CO 80111, U.S.A. (США).

ЛІЦЕНЗІЯ НА ЦЕЙ ПРОДУКТ НАДАЄТЬСЯ В РАМКАХ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПАТЕНТНОГО ПОРТФЕЛЯ AVC ДЛЯ ОСОБИСТОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОЖИВАЧЕМ АБО ІНШОГО ВИКОРИСТАННЯ БЕЗ ОТРИМАННЯ ВИНАГОРОДИ
(І) ЗАПИСУ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ AVC («ВІДЕО AVC») ТА/АБО
(ІІ) ДЕКОДУВАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ AVC, ЗАКОДОВАНИХ СПОЖИВАЧЕМ У РАМКАХ ОСОБИСТОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА/АБО ОТРИМАНИХ ВІД ПРОДАВЦЯ ВІДЕОПРОДУКЦІЇ, ЯКИЙ МАЄ ЛІЦЕНЗІЮ НА ЗБУТ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ AVC.
ЖОДНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ НА БУДЬ-ЯКЕ ІНШЕ ВИКОРИСТАННЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ ТА НЕ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ.
ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ, ЗВЕРНУВШИСЬ ДО КОМПАНІЇ MPEG LA, L.L.C.
ВІДВІДАЙТЕ САЙТ <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>

Це програмне забезпечення для відеокамери надається на основі ліцензійних угод із власниками авторських прав на нього. Через вимоги власників авторських прав на це програмне забезпечення обов’язково ознайомтеся з наведеною нижче інформацією. Прочитайте наведені нижче розділи.
Копії ліцензій (наведені англійською мовою) зберігаються у внутрішній пам’яті відеокамери. Установіть з’єднання масового збереження між відеокамерою та комп’ютером і прочитайте файли в папці «LICENSE» у «PMHOME».

Про прикладну програму GNU GPL/LGPL
У складі відеокамери надається програмне забезпечення, яке постачається на умовах загальної ліцензії GNU General Public License (надалі «GPL») або обмеженої загальної ліцензії GNU Lesser General Public License (надалі «LGPL»).
За умовами ліцензій GPL/LGPL користувач має право отримувати доступ до початкового коду для цього програмного забезпечення, змінювати та розповсюджувати його.
Початковий код можна завантажити з Інтернету. Щоб завантажити початковий код, відвідайте наведену нижче веб-сторінку. Завантажуючи початковий код, виберіть модель відеокамери HDR-CX390.
Просимо не звертатися до виробника із запитаннями щодо вмісту початкового коду.
Копії ліцензій (наведені англійською мовою) зберігаються у внутрішній пам’яті відеокамери. Установіть з’єднання масового збереження між відеокамерою та комп’ютером і прочитайте файли в папці «LICENSE» у «PMHOME».