Indicatori de ecran

Apar următorii indicatori când schimbaţi setările.
Verificaţi, de asemenea, indicatorii care apar în timpul înregistrării sau redării.


Indicator
Semnificaţie
Buton MENU
Înregistrare cu temporizator
Stare de triangulaţie GPS
[Mod avion] setat la [Activat]
Mod panoramic
Gradare
[Detecţie feţe] setat la [Dezactivat]
[Declanşator zâmbet] setat la [Dezactivat]
Focalizare manuală
Selectare scenă
Echilibru de alb
SteadyShot oprit
Schimbare balans alb
Macro prim plan
x.v.Color
Obiectiv conversie
Cinematone
Destinaţie
Auto inteligent (detectare feţe/detectare scene/detectare vibraţii cameră/detectare sunet)


Indicator
Semnificaţie
Regl. succ. foto.
Avertisment
Mod de redare


Indicator
Semnificaţie
60i
720
Calitatea imaginii înregistrate (HD/MP4/STD), viteza cadrelor (60p/50p/60i/50i/24p/25p), modul de înregistrare (PS/FX/FH/HQ/LP) şi dimensiunea filmului
60min.
Autonomie rămasă
Suport de înregistrare/redare/editare
0:00:00
Cronometru (oră:minut:secundă)
00min.
Durată estimată de înregistrare rămasă
9999 8,9M
Număr aproximativ de fotografii ce poate fi înregistrat şi dimensiunea fotografiilor
Folder de redare al cartelei de memorie
100/112
Filmul sau fotografia curentă/Numărul total al filmelor sau al fotografiilor înregistrate
Conectarea la dispozitivul extern de stocare


Indicator
Semnificaţie
Nivel înreg. audio
[Red. auto zgom. vânt] setat la [Dezactivat]
[Voce mai apropiată] setat la [Dezactivat]
Mic. încorporat zoom
Mod audio
Low Lux
Expun./Focaliz. Pct./Expunere punctuală/Expunere
EV
Expunere adiacente
Auto inteligent
101-0005
Nume fişier de date
Protejează

  • Indicatorii şi poziţia acestora sunt aproximativi şi pot fi diferiţi de ceea ce vedeţi în realitate.

  • În funcţie de modelul camerei dvs. video, este posibil ca anumiţi indicatori să nu apară.