Довідн. функ. фотоап.

Цей фотоапарат містить вбудовану довідку з функцій. За її допомогою можна шукати потрібні функції фотоапарата.
Прочитавши довідку, можна скористатися потрібною функцією.
  1. Натисніть кнопку MENU.

  1. Виберіть потрібний пункт MENU за допомогою /.

  1. Натисніть кнопку / (Довідн. функ. фотоап.).

З’явиться довідка з використання пункту MENU, вибраного на кроці 2.
  1. За допомогою кнопки / можна переключатися між короткою інформацією про вибраний пункт, довідкою щодо його роботи та докладними відомостями.

  • Якщо на екрані відображається параметр [Скорист. цією ф-цією], виберіть його для переходу до цього режиму.

  • Якщо натиснути кнопку / (Довідн. функ. фотоап.), коли екран MENU не відображається, можна виконувати пошук у довідці за допомогою ключових слів або піктограм.

Примітки
  • Кнопка / (Довідн. функ. фотоап.) недоступна у спрощеному режимі.

  • Залежно від вибраних функцій довідка з використання та докладна інформація можуть не відображатися.