Масштабування (фотографії)

Збільшення зображень під час зйомки за допомогою важеля W/T (масштабування). Функція оптичного масштабування фотоапарата дає змогу збільшувати зображення максимально у 50 разів.
Оптичне масштабування дає змогу збільшувати зображення, не погіршуючи його якості.
Значення масштабування можна встановити за допомогою важеля W/T (масштабування) або ручного кільця.

Здійснення масштабування за допомогою важеля W/T (масштабування)
 1. Установіть на фотоапараті режим зйомки.

 1. Посуньте важіль W/T (масштабування).

Посуньте важіль у бік T для збільшення або в бік W для зменшення зображення.
Здійснення масштабування за допомогою ручного кільця
 1. Переведіть перемикач масштабування та фокусування в положення AF/ZOOM.

 1. Поверніть ручне кільце.

Для збільшення повертайте ручне кільце в бік T, для зменшення — в бік W.

Примітки
 • Масштабування зафіксовано в положенні W, якщо вибрано режим [іПанорамна зйомка].


Доступне масштабування

Камера має великий рівень наближення завдяки поєднанню різних методів масштабування. Піктограма та смуга масштабування на екрані змінюються залежно від поточного налаштування масштабування.
 1. Діапазон оптичного масштабування

Функція оптичного масштабування фотоапарата дає змогу збільшувати зображення максимально у 50 разів.
 1. Діапазон масштабування, крім оптичного

Масштабування зі збереженням початкової якості зображення
Якщо для параметра [Розмір зображ.] задано значення, відмінне від максимального розміру зображення, завдяки функції обтинання зображення можна знімати фотографії без погіршення початкової якості зображення, навіть якщо рівень оптичного масштабування перевищує 50 разів.
() [Масшт. чітк. зобр.]
Масштабування з максимально можливим збереженням початкової якості зображення [Додатково]
() [Цифр. масштабув.]
Нижча порівняно з початковою якість зображення [Додатково]

Керування
Налаштування
Смуга масштабування
Використання лише оптичного масштабування
Розмір фотографії: [20M]/[16:9(15M)]
[Масшт. чітк. зобр.]: [Вимк.]
[Цифр. масштабув.]: [Вимк.]
Масштабування зображень без погіршення якості
Розмір фотографії: будь-який, крім [20M]
[Масшт. чітк. зобр.]: [Вимк.]
[Цифр. масштабув.]: [Вимк.]
Зйомка чітких зображень за допомогою [Масшт. чітк. зобр.] (з максимально можливим збереженням початкової якості зображення)
[Масшт. чітк. зобр.]: [Увімк.]
[Цифр. масштабув.]: [Вимк.]
Максимальне масштабування
[Масшт. чітк. зобр.]: [Увімк.]
[Цифр. масштабув.]: [Увімк.]
 • [Масшт. чітк. зобр.] за деяких налаштувань може бути недоступно. [Додатково]


Рівень масштабування

Підтримувані рівні масштабування залежать від налаштувань або розміру зображення. У таблиці нижче наведено рівні масштабування, якщо для параметрів [Масшт. чітк. зобр.] і [Цифр. масштабув.] установлено значення [Увімк.].

Розмір зображ.
Оптичне масштабування
Масштабування за параметра [Масшт. чітк. зобр.] зі значенням [Увімк.]
Масштабування з
максимальним
рівнем*1
20M
50
100
200
10M
50
142
284
5M
50
200
400
VGA
50
810
810*2
16:9(15M)
50
100
200
16:9(2M)
50
270
540

*1 Максимальний рівень масштабування — це значення збільшення, коли для параметра [Масшт. чітк. зобр.] установлено значення [Увімк.], або для параметра [Цифр. масштабув.] установлено значення [Увімк.]. Максимальний рівень масштабування залежить від налаштувань. Для налаштування за замовчуванням встановлено такий само максимальний рівень масштабування, коли для параметра [Масшт. чітк. зобр.] установлено значення [Увімк.]. [Додатково]
*2 Коли для параметра [Розмір фотозн.] встановлено значення [VGA], параметр [Цифр. масштабув.] обмежено; збільшення буде таким само, коли для параметра [Цифр. масштабув.] установлено значення [Вимк.], а для параметра [Масшт. чітк. зобр.] — значення [Увімк.].
Примітки
 • Значення за замовчуванням для [Масшт. чітк. зобр.] — [Увімк.].

 • Значення за замовчуванням для [Цифр. масштабув.] — [Вимк.]. Виберіть для функції [Цифр. масштабув.] значення [Увімк.], щоб збільшувати зображення далі, але вже з погіршенням якості. [Додатково]

 • За замовчуванням для [Розмір фотозн.] установлено максимальне значення. Щоб змінити рівень масштабування, змініть параметр [Розмір фотозн.]. [Додатково]

 • Інші функції масштабування, крім функції оптичного масштабування, недоступні, якщо зйомка здійснюється за таких умов:

 • у режимі [Ефект картини];

 • у режимі [Розмитість фону];

 • якщо ввімкнено функцію зйомки посмішки;

 • якщо для параметра [Автоспуск] вибрано значення [Автопортрет, одна людина] або [Автопортрет, дві людини];

 • якщо під час вибору сцени встановлено режим [HDR-корекція контр. св.] або [Розшир. зйом. спорт. подій].

 • Функція розпізнавання обличчя не працює, якщо використовується будь-яке масштабування, крім оптичного.