Масштабування (відеозйомка)

Збільшення зображень під час зйомки за допомогою важеля W/T (масштабування). Функція оптичного масштабування фотоапарата дає змогу збільшувати зображення максимально у 50 разів.
Значення масштабування можна встановити за допомогою важеля W/T (масштабування) або ручного кільця.

Здійснення масштабування за допомогою важеля W/T (масштабування)
  1. Установіть на фотоапараті режим зйомки.

  1. Посуньте важіль W/T (масштабування).

Посуньте важіль у бік T для збільшення або в бік W для зменшення зображення.
Здійснення масштабування за допомогою ручного кільця
  1. Переведіть перемикач масштабування та фокусування в положення AF/ZOOM.

  1. Поверніть ручне кільце.

Для збільшення повертайте ручне кільце в бік T, для зменшення — в бік W.

Доступне масштабування

Під час змінення фокусної відстані 50-кратне оптичне масштабування можна перевищувати. Установіть для [Цифр. масштабув.] значення [Увімк.], щоб збільшити зображення. Фотоапарат може збільшувати зображення максимально у 200 разів.
  1. Діапазон оптичного масштабування

Оптичне масштабування: функція оптичного масштабування фотоапарата дає змогу збільшувати зображення максимально у 50 разів.
  1. Діапазон масштабування, крім оптичного

[Цифр. масштабув.]: якість зображення, нижча за початкову. [Додатково]


Керування
Налаштування
Смуга масштабування
Збільшення до максимального рівня без погіршення якості зображення
[Цифр. масштабув.]: [Вимк.]
Збільшення до максимального рівня
[Цифр. масштабув.]: [Увімк.]

Примітки
  • Функція [Масшт. чітк. зобр.] недоступна під час записування відео.

  • Під час записування відео фотоапарат масштабує повільніше.