Фотозйомка під час записування відео (функція Dual Rec)

Під час записування відео можна здійснювати фотозйомку. Фотоапарат продовжує записувати відео, навіть якщо ви знімаєте фотографії.
  1. Щоб почати записувати відео, натисніть кнопку MOVIE (відео).


  1. Натисніть кнопку спуску.

Буде записано фотографію.
  • Якщо натиснути кнопку спуску до половини, на екрані відобразиться кількість фотографій (A), які можна записати.

  1. Щоб зупинити записування відео, натисніть кнопку MOVIE.

Примітки
  • Якщо відео записується з якістю [AVC HD 28M (PS)], функцію Dual Rec використовувати не можна.

  • Може записуватися звук роботи кнопки спуску.

  • Під час записування відео спалах для фотозйомки недоступний.

  • Розмір фотографії, яку можна зробити під час записування відео, залежить від розміру відео. Докладну інформацію див. у розділі «Розмір фотозн.(Dual Rec)». [Додатково]

  • Якщо для функції зйомки посмішки встановлено значення [Увімк.], затвор автоматично спрацьовує щоразу, коли фотоапарат розпізнає обличчя з посмішкою. Під час записування відео для функції зйомки посмішки не можна встановити значення [Увімк.] або [Вимк.].

  • Якщо встановлено режим (Режим відеозйомки), а фотоапарат перебуває у стані [Очікув.], функцію [Зйомка посмішки] не можна використовувати.