Масштабування під час відтворення

Збільшення відтворюваного зображення.
  1. Перейдіть у режим відтворення.

  1. Під час відтворення фотографії поверніть важіль W/T (масштабування) у бік T ().

  1. Налаштуйте положення за допомогою ///.

Рамка ліворуч внизу зображення показує, яка саме частина всього зображення відображається.
  1. За допомогою важеля W/T (масштабування) змініть рівень масштабування.

Поверніть важіль W/T (масштабування) у бік T () для збільшення або в бік W () для зменшення.

Збереження збільшених зображень

Збільшене зображення можна зберегти за допомогою функції обтинання.
Натисніть MENU [Ретушування] [Обтин. (зміна розміру)].