Мініатюри зображень

Одночасно відображаються кілька зображень.
  1. Перейдіть у режим відтворення.

  1. Щоб відкрити екран перегляду мініатюр зображень, поверніть важіль W/T (масштабування) у бік W ().

Поверніть важіль ще раз, щоб відобразити на екрані перегляду мініатюр більше зображень.
  • Наступне або попереднє зображення можна вибрати колесом керування.

Перегляд зображень за конкретною датою або папкою

Виберіть панель із лівого боку, а потім виберіть потрібний часовий діапазон або папку за допомогою кнопок /.

Перегляд зображень у календарі

Коли для параметра [Режим перегляду] встановлено значення [Перегляд за датою], а екран переведено в режим відображення мініатюр, поверніть важіль W/T (масштабування) у бік W () і перегляньте зображення в календарі.
///: переміщення рамки вибору до іншої дати.
  • Щоб відобразити потрібний місяць, виберіть / і потрібний місяць.

  • Щоб переглянути зображення за вибраною датою в режимі мініатюр, виберіть дату та натисніть .

  • Щоб скасувати відображення календаря та повернутися до екрана перегляду мініатюр, виберіть і натисніть .