Видалення зображень

Дає змогу вибрати непотрібні зображення для видалення.
Зображення також можна видалити за допомогою кнопки MENU. [Додатково]
  1. Перейдіть у режим відтворення.

  1. Кнопка / (видалення) потрібний режим

  1. Натисніть [OK] .


Всі зображ. з цією датою
Все в цій папці
Всі файли перегл. AVCHD
Видалення всіх фотографій і відео у вибраному часовому діапазоні чи папці або видалення всіх відео у форматі AVCHD.
Декілька зображень
Дає змогу вибрати та видалити кілька зображень.
  1. Виконавши крок 2, виберіть зображення, яке потрібно видалити, і натисніть кнопку .

Щоб скасувати вибір, знову натисніть для видалення позначки .
  1. MENU [OK]

Це зображення
Видалення поточного зображення.
Всі Зоб. Цієї Гр. Без. Зйом.
Видалення всіх зображень із вибраного пакета одразу.
Всі крім цього зображення
Видалення всіх зображень із пакета, крім вибраного зображення, у режимі відображення групи безперервної зйомки.
Скасувати
Скасування видалення.

Під час вибору зображень можна переключатися між режимом перегляду мініатюр і режимом перегляду однієї фотографії
Щоб повернутися до режиму перегляду однієї фотографії, поверніть важіль у режимі перегляду мініатюр W/T (масштабування) у бік T (); щоб повернутися до режиму перегляду мініатюр, поверніть важіль у режимі перегляду однієї фотографії в бік W ().
Примітки
  • Якщо для записування зображень використовується внутрішня пам’ять, установлюється режим перегляду папок.

  • Щоб видалити зображення із внутрішньої пам’яті, витягніть карту пам’яті.

Пов’язані розділи