Сцена відеозйомки

Для зйомки відео можна вибирати різні режими.
  1. MENU (Сцена відеозйомки) потрібний режим


(Інтелект. авторег.)
Дає змогу здійснювати відеозйомку з автоматично відрегульованими налаштуваннями. [Додатково]

(Вибір сцени)
Дає змогу здійснювати відеозйомку з попередньо встановленими налаштуваннями відповідно до сцени. [Додатково]

Розпізнавання сцени

Режим розпізнавання сцени працює в режимі інтелектуального авторегулювання. Ця функція дає змогу автоматично розпізнати умови зйомки та відзняти зображення.
Пов’язані розділи